بسم اللّه الرحمن الرحیم

محفل اندیشه و محبت الهی افتتاح شد.

اینجانب وحید ابوالقاسم زاده (مستعار) طلبه حوزه علمیه قم هستم و در حال حاضر در مقطع سطح 4 (دکتری) اشتغال به تحصیل دارم.

با توجه به اینکه اعتقاد دارم اصلی‌ترین مشکل انسان‌ها دوری از خداوند است و نزدیکی به او همه مشکلات بشر را از بین می‌برد، تصمیم گرفتم تا گامی کوچک در مسیر آگاهی بخشی بیشتر در این زمینه بردارم.

از خداوند متعال توفیق خدمت، و از شما بزرگواران همراهی در این مسیر را خواستارم.